KOMITET NAUK OGRODNICZYCH PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk 15 lutego 1972 roku podjęło uchwałę nr 2/72 o zwiększeniu liczby Komitetów Naukowych. W tym dniu przy Wydziale V PAN powołano Komitet Nauk Ogrodniczych. Jednocześnie uchwałą nr 3/72 na pierwszego przewodniczącego KNO powołano członka rzeczywistego PAN prof. dr Szczepana A. Pieniążka. Podstawowym zadaniem KNO jest koordynowanie całokształtu programu naukowego, badawczego i organizacyjnego wszystkich dyscyplin związanych z polskim ogrodnictwem (sadownictwo, warzywnictwo, rośliny lecznicze, rośliny ozdobne, pszczelnictwo, ekonomia ogrodnictwa). Program ten realizowany jest przez aktywne kierowanie teoretycznymi podstawami nauk ogrodniczych i reprezentowanie polskiej wiedzy ogrodniczej na forum krajowym i zagranicznym.
Od początku istnienia Komitetu w jego pracach aktywnie uczestniczą przedstawiciele Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka ze Skierniewic, Wydziałów Ogrodniczych oraz Katedr Ogrodnictwa Uczelni Rolniczych z Warszawy, Poznania, Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Olsztyna, Wrocławia i Szczecina. Na obrady plenarne KNO zapraszani są również Dyrektorzy Instytutów ze Skierniewic oraz Dziekani Wydziałów Ogrodniczych. Kadencje KNO od momentu jego powstania były trzyletnie, a od 1996 roku czteroletnie. Obecnie realizowane są prace dwunastej kadencji.

 

KADENCJA I (1972 - 1974)

Przewodniczący: Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek
Zastępcy Przewodniczącego: Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek
Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych
Sekretarz: doc. dr Henryk Chmiel

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Roman Antoszewski, Leon Bornus, Czł. rzeczywisty PAN Emil Chroboczek, Tadeusz Hołubowicz, Leszek Jankiewicz, Alina Kępkowa, Marian Kossowski, Nora Krusze, Bogusław Kubicki, Maria Łucka, Władysław Niemirski, Olgierd Nowosielski, Waldemar Ostrowski, Irena Paszkowska, Aleksander Rejman, Antonina Rumińska, Henryk Skąpski, Jerzy Skierkowski, Zygmunt Soczek, Jan R. Starck, Jerzy Wierszyłłowski, Wilhelm Wojtkiewicz, Jerzy Woyke, Stanisław Zagaja, Alfons Zielonko.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Aleksander Rejman
Sekcja Warzywnicza - doc. Henryk Skąpski
Sekcja Roślin Ozdobnych - doc. Henryk Chmiel
Sekcja Kształtowania Terenów Zieleni i Ochrony Środowiska - prof. Alfons Zielonko
Sekcja Roślin Leczniczych i Specjalnych - doc. Antonina Rumińska
Sekcja Pszczelarska - prof. Jerzy Woyke
1.Zespół Ekonomiki Ogrodnictwa - prof. Zbigniew Gertych
2.Zespół Zastosowania Torfu w Ogrodnictwie - prof. Jan R. Starck

 

KADENCJA II (1975 - 1977)

Przewodniczący: Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych
Zastępcy Przewodniczącego: Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek
prof. dr hab. Aleksander Rejman
Sekretarz: dr Kazimierz Mynett

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Roman Antoszewski, Leon Bornus, Michał Borys, Henryk Chmiel, Czł. rzeczywisty PAN Emil Chroboczek, Marian Hoffmann, Tadeusz Hołubowicz, Leszek Jankiewicz, Alina Kępkowa, Marian Kossowski, Karol Kropp, Bogusław Kubicki, Janusz Lipecki, Maria Łucka, Władysław Niemirski, Olgierd Nowosielski, Waldemar Ostrowski, Irena Paszkowska, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Tadeusz Pudelski, Antonina Rumińska, Henryk Skąpski, Jerzy Skierkowski, Kazimierz Słowik, Zygmunt Soczek, Jan R. Starck, Wilhelm Wojtkiewicz, Jerzy Woyke, Stanisław Zagaja.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Stanisław Zagaja
Sekcja Warzywnicza - doc. Jerzy Skierkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - doc. Henryk Chmiel
1.Zespół Zastosowania Torfu w Ogrodnictwie - prof. Jan R. Starck

 

KADENCJA III (1978 - 1981)

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Zagaja
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Sekretarz: dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Roman Antoszewski, Edward Bartman, Leon Bornus, Michał Borys, Eleonora Buczak, Henryk Chmiel, Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych, Czł. rzeczywisty PAN Emil Chroboczek, Marian Hoffmann, Tadeusz Hołubowicz, Teresa Hulewicz, Leszek Jankiewicz, Zdzisław Kawecki, Alina Kępkowa, Marian Kossowski, Gotfryd Kozera, Karol Kropp, Nora Krusze, Janusz Lipecki, Edmund Niemczyk, Olgierd Nowosielski, Waldemar Ostrowski, Irena Paszkowska, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Tadeusz Pudelski, Aleksander Rejman, Ryszard Rudnicki, Antonina Rumińska, Andrzej Sadowski, Jerzy Skierkowski, Kazimierz Słowik, Zygmunt Soczek, Jan R. Starck, Kazimierz Szczepański, Jerzy Wierszyłłowski, Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek, Wilhelm Wojtkiewicz, Jerzy Woyke, Henryk Zimny.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Aleksander Rejman
Sekcja Warzywnicza - doc. Jerzy Skierkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - doc. Henryk Chmiel
Sekcja Pszczelarska - prof. Leon Bornus
Sekcja Architektury Krajobrazu - doc. Edward Bartman
1.Zespół Zastosowania Torfu w Ogrodnictwie - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół ds. Żywienia Roślin Ogrodniczych - prof. Olgierd Nowosielski
3.Zespół ds. Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa - prof. Nora Krusze
4.Zespół ds. Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych - doc. Irena Paszkowska
5.Zespół Herbicydowy - prof. Janusz Lipecki
6.Zespół Ochrony Środowiska - prof. Henryk Zimny
7.Zespół Przechowalnictwa - prof. Alina Kępkowa
8.Zespół ds. Gospodarki Wodnej w Ogrodnictwie - prof. Kazimierz Słowik

 

KADENCJA IV (1981 - 1984)

Przewodniczący: prof. dr hab. Nora Krusze
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Sekretarz: dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Roman Antoszewski, Edward Bartman, Leon Bornus, Eleonora Buczak, Władysław Bugała, Henryk Chmiel, Karol Duczmal, Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych, Marian Hoffmann, Tadeusz Hołubowicz, Leszek Jankiewicz, Marek Jerzy, Zdzisław Kawecki, Alina Kępkowa, Marian Kossowski, Gotfryd Kozera, Karol Kropp, Bogusław Kubicki, Janusz Lipecki, Kazimierz Mynett, Olgierd Nowosielski, Józef Nurzyński, Waldemar Ostrowski, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Tadeusz Pudelski, Aleksander Rejman, Ryszard Rudnicki, Antonina Rumińska, Andrzej Sadowski, Jerzy Skierkowski, Zygmunt Soczek, Jan R. Starck, Kazimierz Szczepański, Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek, Jerzy Woyke, Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja, Henryk Zimny.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Janusz Lipecki
Sekcja Warzywnicza - prof. Marian Kossowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - doc. Henryk Chmiel
Sekcja Pszczelarska - prof. Leon Bornus
Sekcja Architektury Krajobrazu - doc. Edward Bartman
1.Zespół Podłoży w Ogrodnictwie - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół ds. Żywienia Roślin Ogrodniczych - prof. Marian Hoffmann
3.Zespół ds. Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa - prof. Nora Krusze
4.Zespół Hodowli i Nasiennictwa - prof. Bogusław Kubicki
5.Zespół Herbicydowy - prof. Zdzisław Kawecki
6.Zespół Ochrony Środowiska - prof. Henryk Zimny
7.Zespół Przechowalnictwa - prof. Alina Kępkowa
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz

 

KADENCJA V (1984 - 1987)

Przewodniczący: Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Sekretarz: doc. dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Edward Bartman, Leon Bornus, Eleonora Buczak, Władysław Bugała, Henryk Chmiel, Zdzisław Cianciara, Wojciech Ciechomski, Karol Duczmal, Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Tadeusz Hołubowicz, Leszek Jankiewicz, Marek Jerzy, Zdzisław Kawecki, Alina Kępkowa, Marian Kossowski, Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Bogusław Kubicki, Janusz Lipecki, Eberhard Makosz, Kazimierz Mynett, Olgierd Nowosielski, Waldemar Ostrowski, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Tadeusz Pudelski, Aleksander Rejman, Stanisław Rosowski, Antonina Rumińska, Andrzej Sadowski, Bolesław Sękowski, Jerzy Skierkowski, Zygmunt Soczek, Jan R. Starck, Kazimierz Szczepański, Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek, Jerzy Woyke.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Janusz Lipecki
Sekcja Warzywnicza - prof. Tadeusz Pudelski
Sekcja Roślin Ozdobnych - doc. Henryk Chmiel
Sekcja Pszczelarska - prof. Leon Bornus
Sekcja Architektury Krajobrazu - prof. Edward Bartman
1.Zespół Podłoży w Ogrodnictwie - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół ds. Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa - prof. Nora Krusze
3.Zespół Hodowli i Nasiennictwa - prof. Bogusław Kubicki (od 1985 - prof. Karol Duczmal)
4.Zespół Herbicydowy - prof. Zdzisław Kawecki
5.Zespół ds. Żywienia Roślin Ogrodniczych - prof. Olgierd Nowosielski
6.Zespół Przechowalnictwa - prof. Alina Kępkowa
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz

 

 

KADENCJA VI (1987 - 1990)

Przewodniczący: Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Sekretarz: doc. dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Edward Bartman, Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Władysław Bugała, Henryk Chmiel, Zdzisław Cianciara, Wojciech Ciechomski, Karol Duczmal, Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Tadeusz Hołubowicz, Bolesław Jabłoński, Leszek Jankiewicz, Marek Jerzy, Krystyna Karwowska, Zdzisław Kawecki, Alina Kępkowa, Eugeniusz Kołota, Marian Kossowski, Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Janusz Lipecki, Eberhard Makosz, Stefan Malepszy, Barbara Michalik, Augustyn Mika, Kazimierz Mynett, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Władysław Poniedziałek, Tadeusz Pudelski, Zofia Rebandel, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Stanisław Rosowski, Andrzej Sadowski, Jerzy Skierkowski, Jan R. Starck, Czł. korespondent PAN Tadeusz Wojtaszek, Henryk Zimny.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Janusz Lipecki
Sekcja Warzywnicza - doc. Józef Bąkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Pszczelarska - prof. Leon Bornus
Sekcja Architektury Krajobrazu - prof. Edward Bartman
1.Zespół Podłoży w Ogrodnictwie - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół ds. Żywienia Roślin Ogrodniczych - doc. Józef Nurzyński
3.Zespół ds. Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa - doc. Wojciech Ciechomski
4.Zespół Hodowli i Nasiennictwa - prof. Karol Duczmal
5.Zespół Herbicydowy - prof. Zdzisław Kawecki
6.Zespół Przechowalnictwa - prof. Karol Kropp
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz

 

KADENCJA VII (1990 - 1993)

Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz
Sekretarz: doc. dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Zdzisław Cianciara, Czł. korespondent PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Marek Jerzy, Krystyna Karwowska, Zdzisław Kawecki, Eugeniusz Kołota, Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Kazimierz Kubiak, Edward Lange, Andrzej Libik, Janusz Lipecki, Anna Lisiecka, Augustyn Mika, Kazimierz Mynett, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Tadeusz Pudelski, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Stanisław Rosowski, Andrzej Sadowski, Jerzy Skierkowski, Wojciech Skowronek, Jan R. Starck, Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja.

 

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Janusz Lipecki
Sekcja Warzywnicza - prof. Józef Bąkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Pszczelarska - prof. Leon Bornus
1.Zespół Podłoży w Ogrodnictwie - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół Żywienia Roślin Ogrodniczych - prof. Józef Nurzyński
3.Zespół Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa - prof. Kazimierz Kubiak
4.Zespół Hodowli i Nasiennictwa - prof. Marian Orłowski
5.Zespół Herbologii - prof. Zdzisław Kawecki
6.Zespół Przechowalnictwa - prof. Karol Kropp
7.Zespół Uprawy Roślin Ogrodniczych pod Osłonami - prof. Jerzy Skierkowski
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz
2) Komisja Wydawnicza - prof. Jan R. Starck

 

 

KADENCJA VIII (1993 - 1996)

Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Skąpski
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz
Sekretarz: dr hab. prof. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Henryk Chmiel, Zdzisław Cianciara, Czł. rzeczywisty PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Romualda Jabłońska-Ceglarek, Marek Jerzy, Zdzisław Kawecki, Eugeniusz Kołota, Czł. honorowy KNO PAN Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Kazimierz Kubiak, Edward Lange, Andrzej Libik, Janusz Lipecki, Anna Lisiecka, Augustyn Mika, Kazimierz Mynett, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Andrzej Pidek, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Władysław Poniedziałek, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Andrzej Sadowski, Jerzy Skierkowski, Jan R. Starck, Krystyna Suchorska, Mikołaj Ugolik, Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Janusz Lipecki
Sekcja Warzywnicza - prof. Józef Bąkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Pszczelarska - doc. Andrzej Pidek
1.Zespół Podłoży i Nawożenia - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół Rynku Ogrodniczego - prof. Kazimierz Kubiak
3.Zespół Herbologii - prof. Zdzisław Kawecki
4.Zespół Przechowalnictwa - doc. Edward Lange
5.Zespół Uprawy Roślin Ogrodniczych pod Osłonami - prof. Jerzy Skierkowski
6.Zespół Roślin Leczniczych - prof. Krystyna Suchorska
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz
2) Komisja Wydawnicza - prof. Jan R. Starck

 

KADENCJA IX (1996 - 1999)

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Lipecki
Zastępcy Przewodniczącego: prof. dr hab. Henryk Skąpski
prof. dr hab. Joanna Nowak
Sekretarz: dr hab. prof. Władysław Szlachetka

 

Członkowie Komitetu:
prof., doc., dr hab.: Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Jan Dyduch, Czł. rzeczywisty PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Tadeusz Hołubowicz, Romualda Jabłońska-Ceglarek, Marek Jerzy, Zdzisław Kawecki, Eugeniusz Kołota, Czł. honorowy KNO PAN Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Kazimierz Kubiak, Edward Lange, Andrzej Libik, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Eugeniusz Pacholak, Andrzej Pidek, Małgorzata Poniedziałek, Czł. rzeczywisty PAN Szczepan A. Pieniążek, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Marian Saniewski, Jerzy Skierkowski, Jan R. Starck, Zenon Węglarz, Czł. korespondent PAN Stanisław Zagaja.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Eugeniusz Pacholak
Sekcja Warzywnicza - prof. Józef Bąkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Pszczelarska - doc. Andrzej Pidek
Sekcja Dydaktyczna - prof. Tadeusz Hołubowicz
1.Zespół Podłoży i Nawożenia - prof. Jan. R. Starck
2.Zespół Rynku Ogrodniczego - prof. Kazimierz Kubiak
3.Zespół Herbologii - prof. Zdzisław Kawecki
4.Zespół Przechowalnictwa - doc. Edward Lange
5.Zespół Uprawy Roślin Ogrodniczych pod Osłonami - prof. Jerzy Skierkowski
6.Zespół Roślin Leczniczych - prof. Zenon Węglarz
1) Grupa robocza „Mrozoodporność" - prof. Tadeusz Hołubowicz

 

KADENCJA X (1999 - 2002)

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Lipecki
Honorowy Przewodniczący: czł. rzeczywisty PAN prof. dr Szczepan A. Pieniążek
Zastępcy Przewodniczącego: prof. dr hab. Marek Jerzy
prof. dr hab. Andrzej Libik
Sekretarz: prof. dr hab. Władysław Szlachetka

Członkowie Komitetu:
prof.: Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Stanisław Cebula - Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Henryk Chmiel, Jan Dyduch, Czł. rzeczywisty PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Tadeusz Hołubowicz, Romualda Jabłońska-Ceglarek, Zdzisław Kawecki, Eugeniusz Kołota, Czł. honorowy KNO PAN Karol Kropp, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Kazimierz Kubiak, Joanna Nowak, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Eugeniusz Pacholak, Władysław Poniedziałek, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Czł. korespondent PAN Marian Saniewski, Henryk Skąpski, Czł. honorowy KNO PAN Jerzy Skierkowski, Wojciech Skowronek, Czł. honorowy KNO PAN Jan R. Starck, Zenon Węglarz, Czł. rzeczywisty PAN Stanisław Zagaja, Edward Żurawicz.

Struktura Komitetu:
Sekcja Sadownicza - prof. Eugeniusz Pacholak
Sekcja Warzywnicza - prof. Józef Bąkowski
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Pszczelnicza - prof. Wojciech Skowronek
Zespół Podłoży i Nawożenia - prof. Józef Nurzyński
Zespół Herbologii - prof. Zdzisław Kawecki
Zespół Mrozoodporności - prof. Tadeusz Hołubowicz

 

KADENCJA XI (2003 - 2006)

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Libik
Honorowy Przewodniczący: czł. rzeczywisty PAN prof. dr Szczepan A. Pieniążek
Zastępcy Przewodniczącego: prof. dr hab. Marek Jerzy
prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Sekretarz: prof. dr hab. Edward Żurawicz

Członkowie Komitetu:
prof.: Franciszek Adamicki, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Stanisław Cebula - Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Jan Dyduch, Czł. rzeczywisty PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Czł. honorowy KNO PAN Tadeusz Hołubowicz, Zdzisław Kawecki, Mikołaj Knaflewski, Eugeniusz Kołota, Czł. honorowy KNO PAN Nora Krusze, Janusz Lipecki, Kazimierz Mynett, Joanna Nowak, Józef Nurzyński, Marian Orłowski, Eugeniusz Pacholak, Czł. honorowy KNO PAN Aleksander Rejman, Czł. korespondent PAN Marian Saniewski, Henryk Skąpski, Czł. honorowy KNO PAN Jerzy Skierkowski, Wojciech Skowronek, Czł. honorowy KNO PAN Jan R. Starck, Władysław Szlachetka, Zenon Węglarz, Czł. rzeczywisty PAN Stanisław Zagaja.

Struktura Komitetu:
Sekcja Mrozoodporności - prof. Tadeusz Hołubowicz
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Sadownicza - prof. Eugeniusz Pacholak
Sekcja Warzywnicza - prof. Mikołaj Knaflewski
Sekcja Pszczelarska - prof. Wojciech Skowronek
Sekcja Przechowalnictwa - prof. Franciszek Adamicki
Sekcja Herbologiczna - prof. Zdzisław Kawecki
Zespół Podłoży i Nawożenia - prof. Józef Nurzyński

 

KADENCJA XII (2007 - 2010)

Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Honorowy Przewodniczący: czł. rzeczywisty PAN prof. dr Szczepan A. Pieniążek
Zastępcy Przewodniczącego: prof. dr hab. Józef Nurzyński
prof. dr hab. Franciszek Adamicki
Sekretarz: prof. dr hab. Andrzej Borowy
Członek Prezydium: prof. dr hab. Andrzej Libik

Członkowie Komitetu:
prof., dr hab.: Józef Bąkowski, Czł. honorowy KNO PAN Leon Bornus, Jan Dyduch, Stanisław Gawroński, Czł. rzeczywisty PAN Zbigniew Gertych, Jerzy Hetman, Czł. honorowy KNO PAN Tadeusz Hołubowicz, Zdzisław Kawecki, Mikołaj Knaflewski, Eugeniusz Kołota, Andrzej Komosa, Edward Kunicki - Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Janusz Lipecki, Czł. korespondent PAN Stefan Malepszy, Joanna Nowak, Krystyna Ostrowska, Eugeniusz Pacholak, Paweł Pukacki, Czł. korespondent PAN Marian Saniewski, Czł. honorowy KNO PAN Henryk Skąpski, Czł. honorowy KNO PAN Jerzy Skierkowski, Wojciech Skowronek, Czł. honorowy KNO PAN Jan R. Starck, Kazimierz Tomala.

Struktura Komitetu:
Sekcja Mrozoodporności - prof. Paweł Pukacki
Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. Jerzy Hetman
Sekcja Sadownicza - prof. Kazimierz Tomala
Sekcja Warzywnicza - prof. Mikołaj Knaflewski
Sekcja Pszczelarska - prof. Wojciech Skowronek
Sekcja Przechowalnictwa - prof. Franciszek Adamicki
Sekcja Herbologiczna - prof. Stanisław Gawroński
Sekcja Nawożenia - prof. Andrzej Komosa


Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (ISHS).
Przewodniczący - czł. koresp. PAN prof. dr hab. Marian SANIEWSKI - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Skierniewice.

 

 

KADENCJA XIII (2011 - 2014)


Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Zastępcy Przewodniczącego: Prof. Dr hab. Janina Gajc-Wolska,

                                                       Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski,

Sekretarz: Prof. Dr hab. Piotr Sobiczewski,


Prezydium Komitetu: Prof. dr hab. Halina Laskowska

                                           Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

                                           Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

                                          Prof. Dr hab. Małgorzata Zalewska

 

Skład komitetu narodowego do kontaktów zagranicznych (m.in. ISHS):

                                         Prof. Dr hab. Marian Zalewski – przewodniczący

                                         Prof. dr hab. Andrzej Libik

                                         Prof. dr hab. Janusz Lipecki

 

Członkowie Komitetu:

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki, Prof. dr hab. Anna Bach, Prof. dr hab. Anita Biesiada, Prof. dr hab. Andrzej Borowy, Prof. dr hab. Włodzimierz Breś, Prof. dr hab. Halina Buczkowska, Prof. dr hab. Stanisław Cebula, Prof. dr hab. Jan Dyduch, Prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska, Prof. dr hab. Stanisław Gawroński, Prof. dr hab. Jerzy Hetman, Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski, Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota, Prof. dr hab. Andrzej Komosa, Prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Prof. dr hab. Stanisława Korszun, Prof. dr hab. Halina Laskowska, Prof. dr hab. Andrzej Libik, Prof. dr hab. Aleksandra Łukaszewska, Prof. dr hab. Lech Michalczuk, Prof. dr hab. Joanna Nowak, Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prof. dr hab. Małgorzata Zalewska, Prof. dr hab. Edward Żurawicz.

Członkowie Honorowi Komitetu: Prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz

                                                                 Prof. dr hab. Henryk Skąpski

                                                                 Prof. dr hab. Jerzy Skierkowski

                                                                 Prof. dr hab. Jan R. Stark

 

Członkowie uzupełniający komitetu: Prof. dr hab.Renata Dobromilska

                                                                       Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

                                                                       Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska

                                                                       Prof. dr hab. Janusz Lipecki

                                                                       Mgr Mirosław Maliszewski

                                                                       Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak

                                                                      Prof. dr hab. Paweł Pukacki

                                                                       Prof. dr hab. Brigida Wierzbicka

 

Struktura Komitetu:


Sekcja Roślin Ozdobnych - prof. dr hab. Anna Bach

Sekcja Warzywnicza - prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

Sekcja Sadownicza -   prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Sekcja Mrozoodporności - prof. dr hab. Paweł Pukacki

Sekcja Przechowalnictwa – prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Sekcja Żywienia Roślin- prof. dr hab. Andrzej Komosa

Sekcja Herbologiczna – prof. dr hab. Stanisław Gawroński